Cerddi 2

Bratiau Budron 2
Ar y Wefan hon yn 2011, cyhoeddwyd casgliad o gerddi o dan y teitl Bratiau Budron, (tt.5-139). Atodwyd hefyd adran o gerddi 'Ar y Gweill' (tt. 140-152). Mae'r ail gyfrol hon (77 tud.) yn estyniad, 2012, o'r gyfrol honno.

Mae'r casgliad newydd hwn yn cynnwys 49 o gerddi. Ceir 21 o gerddi sy'n gymharol fyr gydag un eithriad sef 'Heilyn yn Ailystyried'. Ymhlith y rheini ceir pum cerdd neilltuol i ddathlu priodas ddeimwnt. Ond ceir hefyd ddilyniant, 'Dwy Freuddwyd', mewn pedair rhan – yn naw ar hugain o gerddi – lle y cymerir dau ranbarth enghreifftiol i gynrychioli'r Gymru Gymraeg fodern sy'n ildio'i hunaniaeth.

Gellir lawrlwytho/edrych ar y llyfr hwn drwy ddefnyddio'r cysylltiadau isod:

Eilyddion