Cerddi

Bratiau Budron: tt.153
Casgliad anorffen o gerddi. Hynny yw, dyma gyfrol sydd ar y gweill. Bwriedir ychwanegu cerddi newydd ati os dônt. Agorwyd eisoes atodiad ar ddiwedd y casgliad hwn, sy'n fath o ystafell-aros i gerddi ychwanegol posibl.

[Estyniad yw'r casgliad hwn i gyfrolau eraill gan yr awdur: Y Gân Gyntaf 1957; Rhwng Taf a Thaf 1960; Tyred Allan 1965; Man Gwyn 1965; Yr Wyl Ifori 1967; Allor Wydn 1971; Gwlad Llun 1976; Hunllef Arthur 1986; Selected Poems (trans. Joseph P. Clancy) 1987; Canu Arnaf I 1994; Canu Arnaf II 1995; Ynghylch Tawelwch 1998; Casgliad o Gerddi 2002; Ôl Troed 2003;Y Fadarchen Hudol 2005; Yr Amhortreadwy 2009]

Gellir lawrlwytho/edrych ar y llyfr hwn drwy ddefnyddio'r cysylltiadau isod:

Bratiau Budron