Diwinyddiaeth Diwylliant (i)

(i) Palu'r Ardd: tt.192
Trafodir y sylfeini Cristnogol sy'n tanlinellu'r lle pwysig sydd i Ddiwylliant ym mywyd y Cristion, a'r lle sydd i'r weledigaeth Gristnogol wrth ddiffinio natur Diwylliant. Rhoir sylw arbennig i'r Gorchymyn Diwylliannol a Gras Cyffredinol, yn ogystal ag i Benarglwyddiaeth Duw a Sancteiddhad. Hynny yw, arolygir prif athrawiaethau Cristnogol Diwylliant.

Gellir lawrlwytho/edrych ar y llyfr hwn drwy ddefnyddio'r cysylltiadau isod:

(i) Palu'r Ardd