Diwinyddiaeth (ii)

(ii) Canu Gwirebol a Wittgenstein: tt. 31
Trafodir natur y Canu Gwirebol Cymraeg, a'r golwg diwinyddol a strwythurol sy'n gwrthwynebu'r dogmâu rhagdybiol mewn Ôl-foderniaeth, sef Relatifrwydd ac Amhenderfyniadaeth. Trafodir rhai ystyriaethau yn natur y 'Gwir' fel anghenraid di-osgoi mewn bywyd.

Ymdriniaethau â Gwaith yr Awdur:

Bobi Jones gan John Emyr (Writers of Wales) 1991; Bobi Jones, Y Canu Cynnar (Llên y Llenor) gan Dewi Stephen Jones 1997; Bobi Jones, Y Canu Canol (Llên y Llenor) gan Dewi Stephen Jones 1999; Ysgrifau Beirniadol XX-XXI 1995 a 1996 (Festschrift dwy gyfrol gan gynnwys Llyfryddiaeth i'r Awdur); trafodaethau gan Alan Llwyd yn Rhyfel a Gwrthryfel 2003, tt 396-652 ac yn Y Patrwm Amryliw 2006, 39-63; Casglu Darnau Jig-So gan Eleri Hedd James 2009; Canon ein Llên gan Tudur Hallam 2007; O Dan Lygaid y Gestapo gan Simon Brooks 2004.

Gellir lawrlwytho/edrych ar y llyfr hwn drwy ddefnyddio'r cysylltiadau isod:

(i) Palu'r Ardd