Problemau

Problemau wrth adennill iaith
Dyma ail ran y llythyr at Gomisynydd yr Iaith. Manylir ar un wedd ganolog ar Ymchwil o'r fath: sef cyfrifoldeb y Ganolfan Ymchwil wrth adeiladu Cyrsiau.

Ceisir manylu ar yr atrefnu ar waith ymarferol, yn bennaf drwy drafod defnyddiau graddedig, y dull holi-ac-ateb gyda grìd cwestiyna, a'r ffordd i ystyried llunio cyrsiau yn gyfanweithiol, arholi, yn ogystal â gwyddor cyhoeddusrwydd. Amlheir enghreifftiau wrthrychol.

Problemau wrth adennill iaith