Ymateb (B)

Dyma un o gyfres o ymatebion byr neu o helaethiad sydd wedi codi oherwydd sylwadau gan gyfeillion yr awdur. Y maent ar ffurf cyfweliadau neu lythyrau yn trafod pynciau a brofodd o ddiddordeb i'r ddwy ochr.

Mae Ymateb B yn trafod profiad crefyddol yr Awdur mewn cyfweliad gyda Steffan Jones. Estyniad yw o Palu'r Ardd ac o Y Cynllun sy'n Canu yn y Wefan hon, lle y trafodir rhai pynciau megis Y Gorchymyn Diwylliannol, Gras Cyffredin, Efengylyddiaeth a Llenyddiaeth. Dangosir pam y mae'n rhaid i'r profiad efengylaidd heddiw bwysleisio Gogoniant Duw yn anad dim, a'i wasanaethu ym mhob gwedd ar fywyd.

Ymateb (B)